ĐC: Khu phố Suối Tre, Phường Suối Tre, Thành phố Long Khánh