ĐC: Khu phố Suối Tre, Phường Suối Tre, Thành phố Long Khánh
  • IMG_20180816_094205_7923b185f1
  • IMG_20180816_094209_cd9985b231
  • IMG_20180816_094212_44cf4a1684
  • IMG_20180816_094221_5d921733da
Tin tức nổi bật
V/v thực hiện văn bản số 153/TB-VPCP ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, văn bản số 4132/UBND-THNC ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh, Công văn số 1226/SKHĐT-QLN ngày 14/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

V/v thực hiện văn bản số 153/TB-VPCP ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, văn bản số 4132/UBND-THNC ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh, Công văn số 1226/SKHĐT-QLN ngày 14/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thăm dò ý kiến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Năm 2021 : 51